Alles Miljø AS bidrar til EPS gjenvinningsprosjekt hos Vartdal Plast AS

Innsamling av EPS

På grunn av materialets store volum i forhold til vekt er det ikke alltid økonomisk forsvarlig å frakte EPS over lange distanser. Grunnideen er derfor å utnytte returtransport i Vartdal Plast sin egen bilflåte for å samle inn sortert EPS fra samarbeidspartnere langs vestkysten, fra Midtre Namdal i nord til Vågseidet i sør, til en nyopprettet komprimeringssentral i Liadal i Ørsta.

Jan Endre Vartdal, Daglig leder hos Vartdal Plast AS:
«Målet vårt er å resirkulere EPS-en tilbake til nytt råstoff, som videre blir til ett 100 prosent resirkulerte produkt. Om vi får nok EPS tilbake kan vi gå til entreprenørene og gi de valget mellom ett 100 prosent resirkulert produkt eller ett 100 prosent fossilt produkt.»

EPS er en ressurs som er enkel å resirkulere, og skal derfor ikke kastes som restavfall.

«Det er lett å si at det er for mye plast eller isopor i sjøen. I fellesskap må vi må få til holdningsendring som gjør at husholdninger og bedrifter sorterer EPS. Gjør de det, så tar vi oss av den videre. Den hører ikke hjemme i naturen eller sjøen. Får vi til denne holdningsendringen, så vil prosjektet vårt lykkes og være starten på noe større», sier han.
 
Vartdal Plast AS har fått støtte fra Avfallsforsk (Handelens Miljøfond) og samarbeider med miljøstiftelsen Zero i arbeidet.
 
«Vår drøm er at vi kan betale Ørsta Reinhaldsverk eller andre avfallsmottak en sum for hver kubikk, som kanskje kan gi entreprenørene insentiv til å samle enda mer. Da får vi et initiativ i heile verdikjeden til å bidra til dette, sier Vartdal.»
 
Jan Endre Vartdal håper at denne historien kan inspirere andre næringslivsaktører til å ta ansvar, og tror at konkurrenter kan bli pressa til å fokusere på mer miljøvennlige produkt.

Siloløsning fra RUNI levert av Alles Miljø AS

 Anlegget som er levert til Vartdal Plast i Liadal består av et nedsenket transportbånd for enkel sortering og påfylling av materiale. EPS vil videre bli ført til en oppriver og deretter blåst til hver sin silo avhengig av type EPS.
 
Under hver silo står det en RUNI SK370 skrukomprimator som komprimerer EPS i forholdet 50:1 (en fiskekasse kan reduseres med opptil 90% volum). Ut kommer det en komprimert stokk som enkelt plasseres og oppbevares på pall for videre foredling til nytt råstoff.

 

600 kilo EPS i timen

Anlegget i Liadal består av en løsning med 3 siloer med hver sin skrukomprimator fra RUNI levert av Alles Miljø AS, og vil ha en samlet teoretisk kapasitet på 600 kilo EPS i timen fordelt på fiskekasser, grå EPS og teknisk emballasje.
 
Ingen alternativ tekst tilgjengelig for dette bildet
– Hver silo og RUNI SK370 kan komprimere ca 200 kg per time, noe som tilsvarer ca 300 fiskekasser med lokk.
 
– 1 stk fiskekasse veier ca 0,75 kg
 
– Med siloløsning og 3 stk SK370 håndterer anlegget i Liadal potensielt over en semitrailer med fiskekasser per time.
 
Anlegget her en betydelig lagringskapasitet både for ukomprimerte EPS, men også for ferdig komprimert vare.

Vartdal Plast AS tilbakemelding som kunde

Vartdal Plast AS tilbakemelding som kunde:
– Hvordan kom dere/vi frem til den faktisk valgte løsningen?
 
«Fra vi startet opp med en idé om en form for innsamlingssystem til at vi nå samler inn EPS og komprimerer tok det under et år.
 
Prosessen har gått veldig raskt og det har vært helt avgjørende å ha en trygg partner på komprimeringssystem for å kunne gjennomføre dette.
 
Vi evaluerte mange ulike scenarier sammen med Alles Miljø. Både å distribuere ut komprimatorer til mindre oppsamlingspunkt samt å etablere en større lokasjon i Ørsta.
 
Det ble også sett på ulike materialfraksjoner innenfor EPS og arbeidsflyten på selve anlegget, for å optimalisere driften.»
 
– Hvordan var opplevelsen av Alles Miljø AS som partner i prosessen, og i de forskjellige stadiene av leveransen?
 
«Vi fikk tett oppfølging fra første forespørsel, og den faglige kompetansen til Alles gav oss den tryggheten vi trengte for å gjennomføre prosjektet effektivt.»
 
– Har Vartdal Plast fått den varen de ble forespeilet?
 
«Ja, systemet er nå i drift og fungerer som planlagt.»
 
– Hvordan har opplevelsen vært etter at anlegget ble satt i drift?
 
«Vi opplever at Alles Miljø er imøtekommende og tilgjengelige og at servicen som blir ytt er meget god.
 
Bortsett fra utfordringene med støving fra toppfilteret har anlegget fungert veldig godt og kapasiteten som vi ble lovet er på plass.
 
Et innspill til forbedring som vi har blitt oppmerksomme på etter å ha brukt anlegget i noen måneder, er at utmating kanskje burde ha vært en meter lengre. Dette for å kunne kjøre to stokker etter hverandre uten avbrudd, noe som ville føre til enda mer effektiv drift av anlegget.
 
Alt i alt er vi veldig godt fornøyd med valget av Alles Miljø som leverandør til vårt komprimeringsanlegg på Liadal.»
 
Mounir El’Mourabit, Product Manager/Produktsjef, Vartdal Plast AS

 

Anlegget åpnet 22. oktober 2020

Alles Miljø AS er stolt av å kunne bidra til virkeliggjøring av denne ideen, og dermed også bidra til økt innsamling og gjenvinning av EPS.
 
Alles Miljø AS vil også bidra med fremtidige utvidelser og eskalering av både dette anlegget og eventuelle satellitt-løsninger lokalt.

Har du EPS og trenger en avfallsløsning?0

Alles Miljø AS bistår gjerne også din bedrift dersom den har mye EPS. Vi kan levere små og store løsninger tilpasset din bedrift og deres behov i hele Norge.
 

Pål Brovold, Salg Alles Miljø AS

E-post: pal@alles.no Mobil: (+47) 415 25 624 Sentralbord: (+47) 948 00 982

Alles Miljø AS – Sundlandveien 4 – 3160 Stokke – www.alles.no