Hjem » Elektronisk adgangskontroll

ELEKTRONISK ADGANG FOR AVFALLSLØSNINGER.

Adgangskontrollsystemer til avfallsløsninger blir viktigere og viktigere –  kostnadseffektive og tidsbesparende løsninger for utstyr, ikke minst administrasjon og håndtering av brukere kan gi store besparelser.

Ved siden av dette kan adgangskontrollsystemer også benyttes for å optimalisere logistikk og vedlikehold som kan gi lavere kostnader. Adgangskontroll i kombinasjon med blant annet nivåmåling og ruteplanlegging på avfallsbeholdere kan gi virkelig god avkastning!

Kontakt oss for mer info om adgangskontroll, nivåmåling, ruteplanlegging og andre smarte løsninger!

Bilde av nivåmåling i container

Nivåmåling

Med mål om å dokumentere og effektivisere innsamling av avfall, samarbeider Alles Miljø tett med REEN og tilbyr et markedsledende system for ivaretakelse og gjennomføring av dette målet. Våre sensorer for nivåmåling som blant annet kan kombineres med ruteplanlegging leverer over alle forventninger!

Systemet har et brukervennlig og intuitivt grensesnitt, gode garantier og ikke minst er det beviselig en kostnadseffektiv løsning hvor erfaringen viser mulighet for store besparelser – både for miljøet og økonomien!

Erfaring fra flere kommuner og virksomheter hvor systemet er i bruk, har gitt overbevisende resultater!

Se mer på denne siden (nivåmåling og ruteplanlegging) eller ta kontakt med oss for mer informasjon og demonstrasjon.