Hjem » Om oss

Alles Miljø er bygget opp etter stein-for-stein prinsippet og fornøyde kunder har ført oss dit vi er i dag. 19 personer har sitt daglige arbeid hos oss og vi er blant de største leverandørene i Norge på avfallsløsninger.

Om oss

Fornøyde kunder

Vårt mål er å levere riktig løsning til rett pris. Dette er vår viktigste og beste markedsføring og referanselisten vår har derfor gjennom årene blitt lang. Vi er stolte av vår referanseliste og sender den gjerne ut på forespørsel; også hvis du ønsker spesifikk informasjon om en kunde i din bransje.

Serviceavdelingen

Alles Miljø As har egen serviceavdeling som består av seks personer; serviceleder og fem serviceteknikere. Dette er vår viktigste ressurs da vi vet at du som kunde er avhengig av å få den hjelpen du trenger. Vi oppfordrer våre kunder til å opprette serviceavtale. Vårt komplette delelager og verksted gjør oss i stand til å skaffe reservedeler så raskt som mulig.

Kun egne ansatte
Vi benytter oss kun av egne ansatte for å utføre service. Kompetansen vi kan tilføre og tidsstyringen vi har på egne ansatte, gjør oss i stand til å løse utfordringer på en bedre måte på kortere tid. Kortere responstid og raskere gjennomført jobb gir positive konsekvenser for våre kunder.

Tilstede lokalt
Alles Miljø har mer enn 1500 ulike maskiner rundt om i landet. Dette gjør at vi hele tiden er tilstede lokalt. Vi er hver uke rundt i landet på nyinstallasjoner, ombygginger eller på serviceoppdrag. Det sikrer kort responstid og lokal kunnskap.

Responstid
Våre serviceteknikere etterstreber kort responstid. Skulle behovet være at dere trenger hjelp på stedet, er 24 timer den lengste responstiden vi normalt tillater oss. Vi vet hvor viktig det er for dere at utstyret fungerer.

Rimelig forsikring
Gjennom vår serviceavtale sikrer vi riktig vedlikehold av maskiner. Vi fjerner tegn til feil på tidlig tidspunkt og sannsynligheten for driftsavbrudd reduseres. En serviceavtale er en rimelig forsikring for uforutsette kostnader. Ved leie via Alles Utleie AS er utstyret i tillegg forsikret av oss.

Serviceavtale
Innholdet i vår serviceavtale presenteres gjennom åtte punkter: Beskrivelse, Vedlikeholdsfrekvens, Servicefrist, Delelager, Serviceavtalen dekker, Priser/Betaling, Kontraktens løpetid og Prisregulering. Serviceavtale dekker årlig service på maskinen, avhjelpende service etter ønske fra kunden, samt alt i punkt 5 i serviceavtalen: ”Serviceavtalen dekker”.

Opplæring og kompetanse
Opplæring og videreopplæring hos våre kunder er en kontinuerlig prosess. Det utgjør for oss en naturlig del av et servicebesøk, og på denne måten sikrer vi god utnyttelse av løsning og trygg drift hos våre kunder.

Reservedelslager
Vi har tilgjengelig på lager alle slitedeler for tilbudte avfallsløsninger og maskiner. Dette sikrer kortest mulig tid fra feil avdekkes til maskin er reparert. Vi har lagerstyringssystem og unngår utsolgtsituasjoner og planlegger innkjøp etter våre kunders behov. Omtrent 30% av vår omsetning av deler er til våre konkurrenter.

Garanti – 100 % sikring for våre kunder
Periodisk vedlikehold på levert utstyr, samt høy kvalitet på produktene er de viktigste faktorene til Alles Miljø. Dette gjør oss trygge på en uproblematisk drift og lang levetid for utstyret. Vi kan derfor tilby en unik garanti med opptil 7 års dekning på våre løsninger. Vi kan i serviceavtalen legge inn 100% dekning, slik at all arbeidsinnsats (timer), reisetid, overnatting, diett, slitedeler, samt forbruksmateriell ligger i avtalen om kunden ønsker det. 

Elektronisk registrering
Våre serviceteknikere bruker håndterminaler når de er ute på serviceoppdrag. Dette gir oss elektronisk mottak av oppdrag fra serviceleder på kontoret, rapportering av informasjon tilbake ved behov, loggføring av alle oppdrag, feil og henvendelser, samt elektronisk signering av kunde for utførte serviceoppdrag. Vi oppnår på denne måten full oversikt og historikk for både maskin og kunde og setter oss i stand til å avdekke avvik og iverksette tiltak sammen med våre produsenter. Alle våre serviceordre registreres i Evatic.

Gode leieløsninger

Leie er et viktig element i våre totalløsninger for avfallshåndtering. Du kan selvfølgelig kjøpe utstyret, men stadig flere benytter seg av vårt unike leietilbud gjennom vårt eget selskap Alles Utleie AS. Dette gjør oss i stand til å tilby markedets laveste leiepriser og avtaler som følger våre kunders behov. Vi tilbyr også leasing gjennom vår partner Siemens Finans.

Sentral beliggenhet

Hovedkontoret til Alles Miljø AS ligger i Stokke i Vestfold, med nærhet til både E18 og Torp Lufthavn. Dette gjør vår plassering gunstig med tanke på kommunikasjon. Vi har ellers samarbeidspartnere og forhandlere i hele landet.

Alles_Miljø_Stokke