Hjem » Om oss » Miljø og samfunn
Alles Miljø AS

Miljø og 
samfunn

Vi er opptatt av å ta både miljø- og samfunnsansvar. Derfor har vi blant annet valgt å være PLAN-faddere og sertfisere oss som Miljøfyrtårn.

Miljøpolicy

Vår visjon – et forlenget livsløp – på alle måter

Alles Miljø AS skal være bransjeledende innen miljøstyring. Vi lever og overlever, fordi vi drives av troen på at kvalitet, langsiktighet og estetikk er best for både miljøet, kulturen og lommeboka. I Alles Miljø kaller vi vår visjon for «Et forlenget livsløp på alle måter», der vi skal bidra til en verden der livsløpet er i fokus. Derfor skal vi skal vi alltid strekke oss etter denne visjonen. Dette handler om miljø og bærekraft, om service og vedlikehold av produktene våre, om servicegrad og relasjon til kundene våre, om et langt og lykkelig kollegium og om det indre livet i bedriften vår.

Hva gjør vi internt

Vi er sertifiserte i Miljøfyrtårn fra nov 2014, det innebærer

 • HMS styring
 • Energi kontroll
 • Transportrutiner
 • Kildesortering
 • Innkjøpsrutiner

I tillegg til dette har vi følgende fokus

 • Gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering bidra til å styrke miljøbevisstheten blant de ansatte
 • Tilegne oss informasjon og reguleringer fra offentlige myndigheter
 • Etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer
 • Arbeide forebyggende og aktivt følge utviklingen og innovasjon innen miljøområdet
 • Ha fokus på godt arbeidsmiljø, med trivsel og videreutvikling

Hva gjør vi eksternt

 • Vår virksomhet tilbyr løsninger for gjenvinning. Vi kan hjelpe våre kunder i å bli bedre i sitt daglige miljøarbeid, slik at de kan nå sine miljømålsettinger
 • Sørger for god opplæring på våre kunder, i tillegg til merking og dokumentasjon som samlet gir gode holdninger
 • Har god ruteplanlegging i forhold til servicerunder
 • Vi gjenbruker emballasje og hydraulikk olje
 • Vi er Planfaddere til 16 barn

Mål

Våre verdier er vår verktøykasse- som hjelper oss å komme dit vi skal.
Vi skal jobbe målrettet med oppmerksomhet, proaktivitet og kreativitet i forhold til ansatte, kunder og miljø. Vi skal ha et godt styringsverktøy og høy prioritet i bruk av HMS-systemet i det daglige.

Alles Miljø – Bærekraftsbrosjyre

Les gjerne mer i vår brosjyre om bærekraft
trykk her eller benytt linken nedenfor (åpnes i ny fane).

Alles Miljø er sertifisert
som Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar, og Alles Miljø har vært sertifiserte i en årrekke.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Vi oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten re-sertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Klimaregnskap 2023 (PDF åpnes i ny fane)

“Alle mennesker har rett til et verdig liv. Du og jeg kan utgjøre en forskjell”.

Helen Bjørnøy, Tidl. generalsekretær Plan Norge

Alles Miljø har valgt å utgjøre en forskjell. Vi har 16  fadderbarn. Som faddere er vi med på å forbedre helse, utdanning, inntektsskaping og boforhold for hele lokalsamfunnet der fadderbarna bor.

Les om Plan Norge – støttespiller

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven (lenke til Lovdata, åpnes i egen fane) skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Alles Miljø AS og Alles Utleie AS skal gjennom sin virksomhet bidra til en bærekraftig utvikling og bidra til at menneskerettigheter ikke krenkes jf. lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold av 18.06.2022 (åpenhetsloven).

Vi har utarbeidet aktsomhetsvurderinger av egne virksomheter, forretningspartnere og leverandører. Formålet med dette arbeidet er å holde en oversikt over hvor det er størst (om noen) sannsynlighet for at vi har negativ påvirkning på anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.

Informasjon om våre aktsomhetsvurderinger vil bli årlig publisert på vår nettside. 

Henvendelser eller spørsmål om Alles Miljø AS, Alles utleie AS og åpenhetsloven kan sendes til daglig leder Lars Hogsrød.

Les mer og våre dokumenter her