Dixi SLK

Den helautomatiserte DIXI SLK høykapasitetskanalpresse åpner for nye perspektiver for implementering av praktiske, industrielle løsninger som kan bearbeide fjell av avfall (resirkulerbare fraksjoner)!

Avfall i store mengder og restmaterialer fra produksjon krever ofte høye kostnader for håndtering, det blir sløst med verdifull lagringsplass og innebærer høye kostnader i forhold til transport for gjenvinning eller gjenbruk. Gjennom selektiv volumreduksjon med kraftige pressesystemer kan disse ulønnsomme belastningene reduseres til et minimum.

Vi bygger din presse: Den automatiske DIXI SLK-kanalpressens produktserie tilbyr overbevisende detaljer og absolutt tilpasningsevne!