Helt nedgravd – Modell GTU/GTL

Helt nedgravde Geotainer GTU og GTL – skjulte og effektive løsninger for avfallshåndtering under overflaten. Modell GTU/GTL er blant våre mest populære helt nedgravde avfallsløsninger, der kun innkastsøylen stikker opp, mens avfallet usynlig havner under bakken i en innercontainer med imponerende volum opptil 6m³!

I dag sorterer forbrukere mer avfall enn noensinne, inkludert glass, papir, og restavfall. Den økende etterspørselen etter miljøvennlige løsninger og de stadig skjerpende kravene til moderne byutvikling gjør at behovet for helt nedgravde avfallssystemer vokser. Geotainer GTU/GTL tilfredsstiller disse kravene på en elegant måte.