Geotainer – Modell GTU/GTL

Modell GTU/GTL er blant våre mest populære helt nedgravde avfallsløsninger hvor kun innkastsøylen stikker opp, mens avfallet havner under bakken i en innercontainer som har volum helt opp til 6m³!

Forbrukere sorterer mer avfall enn noen gang tidligere, det vil si spesielt glass, papir, restavfall etc. Denne sorteringen kombinert med de høye kravene som stilles til moderne byutvikling, gjør samtidig at det stilles nye krav til avfallssystemer og aller helst til helt nedgravde løsninger.