Luowia – løftebeholder i plast

Luowia løftebeholder i plast er tilgjengelig i 500 til 4000 liter. Containeren tåler en maksimal belastning på 720 kg (SWL), som er helt i sin egen klasse i markedet. Løftecontaineren er installert inne i en Luowia underjordisk container i stedet for en løftepose.

Luowia løftebeholder i plast er tilgjengelig for 1300/1300 og 1300/800 seriene Luowia underjordiske beholdere.