Modell GTV

Den semi-nedgravde løsningen Model GTV kompletterer vårt utvalg av containere fra våre helt nedgravde løsninger og er et interessant alternativ – et godt valg som oppfyller de nye kravene og også gir fordeler for alle involverte.

Modellen GTV er bygget opp slik at en galvanisert oppsamlingscontainer plasseres oppi den ytre betongdelen – en del av denne er under bakkenivå. Designet er firkantet og er et forfriskende nytt utseende! Den synlige delen av betongbeholderen er over bakkenivå og kan påføres en finish som passer til omgivelsene – dette kan være en bestemt farge, kledning i tre eller perforert stålplate.