Togløsning for avfallsbeholdere

Når mange og store beholdere skal transporteres over avstand, så er det lurt med togløsning. Løsningen kan ettermonteres på eksisterende beholdere. Ved å feste flere beholdere sammen, som vogner i et togsett, så kan transporten gjøres mer effektiv. Eksempelvis brukt på sykehus og kjøpesentre.