Våre produkter

WasteMate

Smart avfallsbeholder som er robust og effektiv - gir opp til 8 ganger så høyt volum og varsler når den er klar for tømming! 

Bunntømt
- helt nedgravd

Våre bunntømte og helt nedgravde løsninger har opp til 6m³ volum, tar mindre plass og har svært høy kvalitet!