Serviceavdelingen

Hjem » Serviceavdelingen

I tillegg til produkter av god kvalitet, er serviceavtale det viktigste elementet for å sikre trygg, effektiv og forutsigbar drift for våre kunder. Servicegraden vår er et viktig aspekt for våre referanser. Vi har egen serviceavdeling med dyktige serviceteknikere som utfører service og ulike oppdrag for våre kunder. 

Egne ansatte og tilstede lokalt

Vi benytter oss kun av egne ansatte for å utføre service. Kompetansen vi kan tilføre og tidsstyringen vi har , gjør oss i stand til å løse utfordringer på en bedre måte på kortere tid.

Alles Miljø har mer enn 1 500 maskiner og serviceavtaler rundt om i landet. Dette gjør at vi alltid er tilstede lokalt. Hver uke er vi rundt i landet på nyinstallasjoner, ombygginger eller på serviceoppdrag. Det sikrer kort responstid og lokal kunnskap – 24 timer er den lengste responstiden vi normalt tillater oss!

 

Serviceavtale, en rimelig forsikring

Gjennom våre serviceavtale sikrer vi riktig vedlikehold av maskiner. Vi tar vare på utstyret og utbedrer tegn på feil på et tidlig tidspunkt som reduserer  sannsynligheten for driftsavbrudd reduseres til et minimum. En serviceavtale er en rimelig forsikring for uforutsette kostnader. Ved leie av Alles Utleie er utstyret i tillegg forsikret av oss.

Reservedelslager

På lager har vi alle slitedeler for våre avfallsløsninger og maskiner – det sikrer kort tid fra feil avdekkes til det er reparert. Leveranser av ”ekstraordinære” har leveringstid på 2-3 dager. Vi har gode lagerstyringssystem og unngår utsolgtsituasjoner og planlegger innkjøp etter våre kunders behov.

Garanti – 100 % sikring

Periodisk vedlikehold på levert utstyr, samt høy kvalitet på produktene er de viktigste faktorene til Alles Miljø. Det gjør oss trygge på uproblematisk drift og lang levetid på utstyret vi leverer – vi tilbyr derfor en unik garanti med opptil 7 års dekning! Vi kan i serviceavtalen legge inn 100% dekning, slik at all arbeidsinnsats, reisetid, overnatting, diett, slitedeler, samt forbruksmateriell er inkludert i avtalen om kunden ønsker det – det sikrer en forutsigbarhet og beste totaløkonomien over tid.

Elektronisk registrering

Serviceteknikerne bruker håndterminaler når de er ute på serviceoppdrag, det gir oss en effektiv distribusjon av oppdrag fra serviceleder, rapportering av informasjon, loggføring av oppdrag, feil og henvendelser – i tillegg får vi elektronisk signering av kunden for utført serviceoppdrag. Systemene vår gir full oversikt og historikk for både oppdrag, utstyr og kunde.

VÅRT SERVICETEAM

Terje Karlsen

Serviceleder

Dag Kjøniksen

Servicetekniker

Roger Moen

Servicetekniker

Ove Fredriksen

Servicetekniker

Rune Spersøy

Servicetekniker

Kevin Target

Servicetekniker

Iain Christie

Servicetekniker

UNIK GARANTI

Periodisk vedlikehold på levert utstyr, samt høy kvalitet på produktene er de viktigste faktorene til Alles Miljø. Det gjør oss trygge på uproblematisk drift og lang levetid på utstyret vi leverer – vi tilbyr derfor en unik garanti med opptil 7 års dekning! Vi kan i serviceavtalen legge inn 100% dekning, slik at all arbeidsinnsats, reisetid, overnatting, diett, slitedeler, samt forbruksmateriell er inkludert i avtalen om kunden ønsker det – det sikrer en forutsigbarhet og beste totaløkonomien over tid.

RESPONSTID

Våre serviceteknikere etterstreber kort responstid på telefonen og en god tone. Skulle behovet være at dere trenger hjelp på stedet, er 24 timer den lengste responstiden vi normalt tillater oss. Vi vet hvor viktig det er for dere at utstyret fungerer til enhver tid.

KONTAKT SERVICE