Fatpresse FP200

Væsker, granulater og pulver pakkes ofte i forskjellige fattyper avhengig av innholdet. Strautmann fatpresse komprimerer både rullende bøylefat og lettmetallfat for optimal avhending.

Vår fatpresse øker sikkerheten til selskapet ditt betydelig, fordi farer fra lekkende restmaterialer elimineres. Restinnhold slippes ut fra maskinen på en kontrollert måte i et lukket system. Dette eliminerer helsefare for dine ansatte.