Hjem » Bunntømte løsninger » Undergrunnsløsninger

Effektive, barrierefrie og fremtidsrettede løsninger med mange innovative kombinasjoner og anvendelsesområder. 

I våre helt nedgravde systemer er oppsamlingsbeholderne under bakken (innercontainer/dypoppsamler). Avhengig av type, sees kun de forskjellig utformede innkastsøylene over bakkenivå – noe som gjør innkastet lett tilgjengelig for alle brukere (ivaretar god universell utforming).

Innercontainerne er plassert i undergrunns betongbeholdere (yttercontainer) og heises opp ved tømming. Når innercontaineren løftes ut av konstruksjonen for tømming, lukker en sikkerhetsplattform automatisk betongbeholderen og sikrer nødvendig sikkerheten under tømmeprosessen.

I vår brosjyre kan du lese mer.