Effektive, barrierefrie og fremtidsrettede undergrunnsløsninger med mange gode løsninger og anvendelsesområder. 

I undergrunnssystemer er oppsamlingsbeholderne helt under bakken også kalt dypoppsamlere. Avhengig av type, sees kun forskjellig utformede søyler på bakkenivå – noe som også gjør det tilgjengelig for rullestolbrukere og barn (ivaretar god universell utforming).

Innercontainerne er plassert i underjordiske betongbeholdere (yttercontainer) og heises opp ved tømming. Når containeren løftes ut av undergrunns konstruksjonen for tømming, lukker en sikkerhetsplattform automatisk betongbeholderen, og sikrer dermed den nødvendige sikkerheten under tømmeprosessen.

I vår brosjyre kan du lese mer.