Kan du gå ut med søpla?

👦 Hva slags søppel?

 

👩 Matavfall!

👦 Skal den i beholderen til venstre, i midten eller er det helt til høyre? Jeg vet ikke hvor jeg skal kaste!!!

 

👩 Matavfall skal nå i beholderen med GRØNT lokk  🟩

Vi har vel alle vært der? Mange avfallsbeholdere, men lite eller dårlig merking gir dårlig grunnlag for god kildesortering.

Avfall Norge og LOOP – Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning har innført en nasjonal merkeordning for håndtering av avfall som skal forenkle kildesorteringen i hele landet.

Implementeringen er i gang, men endringene vil ta tid. I tråd med å ta vare på miljø og ressurser bør man ikke bytte ut velfungerende løsninger, så fargen på beholderen for matavfall vil fortsatt være forskjellige rundt omkring i Norges land i mange år fremover.

På lenger sikt derimot, så er målet at det skal være likt uansett om man er hjemme, på hytta, på jobben, i det offentlige rom, eller på besøk hos noen et helt annet sted i landet. Da vil fargen på lokket til matavfallsbeholderen være grønn. 🟩

Alles Miljø kan nå levere standard avfallsbeholdere i LOOP-farger som vil bidra til enklere og bedre kildesortering hjemme hos både deg og meg.

Les mer her: Plast Arkiver – Alles Miljø AS