Enkel rengjøring av avfallsbeholdere

Alles Miljø AS har overtatt agenturet for Feistmantl Cleaning Systems i Norge, og kan dermed tilby utstyr for profesjonell rengjøring av avfallsbeholdere.

Den gjennomsnittlige europeeren produserer rundt 600 kg matavfall pr. år. Hver kilo havner i en avfallsbeholder, og i mange tilfeller rengjøres avfallsbeholdere manuelt – en oppgave som både er tidkrevende, møkkete og lite effektiv i en ellers hektisk hverdag.

Bærekraftige og profesjonelle rengjøringssystemer

Feistmantl Cleaning Systems har gjort det til sin oppgave å fremstille rengjøringssystemer for avfallsbeholderne med best mulig kvalitet – først og fremst for å effektivisere oppgaven med helt eller delvis automatiserte funksjoner, men den beskytter også ansatte mot forurensede stoffer, samt avlaster miljøet ved at spillvannet grovfiltreres, og på enkelte modeller også delvis gjenbrukes.
 
Feistmantl Cleaning Systems er en pioner innen planlegging, utvikling og produksjon av innovative systemer for profesjonell rengjøring av avfallsbeholdere. I løpet av de siste 30 årene har selskapet installert over 1200 rengjøringssystemer i hele Europa.

Feistmantl Cleaning Systems er en pioner innen planlegging, utvikling og produksjon av innovative systemer for profesjonell rengjøring av avfallsbeholdere. I løpet av de siste 30 årene har selskapet installert over 1200 rengjøringssystemer i hele Europa.

De viktigste forretningsområdene er:

  • Kommunal avfallshåndtering
  • Biogassanlegg som mottar organisk avfall
  • Private renovatører og avfallsaktører
  • Helseforetak
  • Industri
  • Matindustri
  • Kjemisk industri
  • Legemiddelindustri

 

Ta kontakt med oss i Alles Miljø AS, så skal vi sammen
finne den beste løsningen for nettopp ditt behov!