Hjem » Smart avfallshåndtering

SAMARBEID GIR DE BESTE LØSNINGENE.

REEN + ALLES MILJØ = SANT!

Fagkompetanse er ekstremt viktig, i Alles Miljø er vi utvilsomt dyktige på å levere holdbare og riktige løsninger for gjenvinning. I samarbeid med teknologileverandører og partnere som REEN deler vi ulike fagkompetanser og utvikler helhetlige og bærekraftige løsninger for fremtiden. 

Høyteknologisk kompetanse kombinert med fagkunnskap om behov, krav og mer robuste industri produkter gir optimale, mer effektive og bærekraftige løsninger for gjenvinning!

I samarbeid med REEN tilbyr vi løsninger som effektiviserer og automatiserer innsamling, transport og håndtering av avfall. Vi inkluderer teknologi og høykvalitetssensorer som blant annet måler, analyserer og rapporterer alt fra fyllingsgrad, antall tømminger, temperaturer, lokasjon til avansert ruteplanlegging som vil effektivisere, redusere kostnader og belastning – ikke minst sørge for mer bærekraft på alle nivåer. 

Kontakt oss for mer info om nivåmåling, ruteplanlegging og andre smarte løsninger!

Skjermbilder fra REEN

Smart avfallshåndtering

Automatisk måling, kalkulering og optimalisering av innskudd- og henterater, samt brukertilganger for oversiktlig kontroll og styring over avfallscontainere.

Control inkluderer både REEN Control Access og REEN Control Measure. Access måler, kalkulerer og optimaliserer automatisk brukertilganger. Measure registrerer, måler og kalkulerer automatisk fyllingsnivåer og henterater for å optimalisere. Når Access og Measure brukes samlet, får du en enhetlig opplevelse som er enkel å kontrollere og administrere.
 
Fordeler med Measure:
 • Mål og forutsi automatiske trender fra deponert avfall og henterater
 • Registrer automatisk det deponerte avfallet og hvem eller hvilket selskap som foretok deponeringen
 • Effektiv innsamling av KPI’er for både høy- og lavnivå statistikk
 
Fordeler med Access:
 • Oppdag automatisk hvem som har tilgang 
 • Automatisk døråpning når en autorisert person nærmer seg
 • Kompiler riktig tilgangshistorikk for KPI-høsting
Ren og oversiktlig ressursforvaltning
Ta kontrollen tilbake med REENs dashbord og grensesnitt. Basert på dataene som samles inn fra sensorene, får du det du trenger for å måle, forutsi og strømlinjeforme håndteringen av avfallscontainere. Med økt innsikt, forbedret oversikt av brukertilgang og tillatelser, og sømløse integrasjoner, får du bedre beslutningsgrunnlag og klarere driftskontroll.
 
REEN-brukergrensesnittet kan også synkroniseres med dine eksisterende systemer ved å bruke vårt Application Programming Interface (API).

Styring og oversikt med identifisering av avfallscontainere ved å kombinere fyllnivå-sensorer og QR-koder.

Container Management Service (CMS) er intelligent styring som kombinerer sensorer for fyllingsnivå og QR-koder som identifiserer systemressurser. For å sikre korrekt plassering av containere, gjør CMS sporing av livssykluser til avfallsbeholdere enkelt og sikrer at de målte vekt-til-volum-forholdene er på nivå med ønskede KPI’er. Sluttmålet er betydelig kostnadsreduksjon, smartere hentefrekvens og bedre kontroll.
 
Hovedfordeler
 • QR-koder for identifisering av systemressurser
 • Optimalisert plassering 
 • Målbare fyllingsgrader for å oppnå ønskede KPI’er

Multifunksjonell styring og sensorløsning for alle avfallscontainere, eventuelt også til bruk på kjøretøy eller maskiner. Bidrar til å redusere drivstofforbruk, slitasje på kjøretøy og C02-utslipp – og ikke minst gir økt bærekraft!

Optimaliseringsverktøy for posisjonering av avfallscontainere, fyllnivåer og enkel dynamisk tømme- og ruteplanlegging.

Advanced Routes er et optimaliseringsverktøy for ruteplanlegging og plassering av avfallscontainere. Avanserte ruteberegninger planlegges i sanntid basert på datavariabler som tid, plassering, trafikk, kjøretøykapasitet og type. Advanced Routes forenkler planlegging og ruteberegning for å maksimere effektivitet og bidrar til å spare opptil 40 % på blant annet drivstofforbruk og kjøretidskostnader. Økt bærekraft!

Hovedfordeler:
 • Spar 25-40 % av kostnadene til drivstoff og kjøretid
 • Enkel CO2-rapportering
 • Forbedre effektiviteten til leveranser eller henting for å maksimere inntektene
 • Øk omsetningen ved å bruke samme flåte for å betjene 40 % flere lokasjoner

Programvaren er basert på en åpen plattform (API), designet for å effektivisere avfallshåndteringen. Vi har våre egne patenterte sensorer, og vi bruker tjenester fra ABAX sitt globale nettverk.

Bilde av nivåmåling i container

Nivåmåling

Med mål om å dokumentere og effektivisere innsamling av avfall, samarbeider Alles Miljø tett med REEN og tilbyr et markedsledende system for ivaretakelse og gjennomføring av dette målet. Våre sensorer for nivåmåling som blant annet kan kombineres med ruteplanlegging leverer over alle forventninger!

Systemet har et brukervennlig og intuitivt grensesnitt, gode garantier og ikke minst er det beviselig en kostnadseffektiv løsning hvor erfaringen viser mulighet for store besparelser – både for miljøet og økonomien!

Erfaring fra flere kommuner og virksomheter hvor systemet er i bruk, har gitt overbevisende resultater!

Ta kontakt med oss for mer informasjon og demonstrasjon.

Jobb smartere,
ikke hardere

Vi tror på viktigheten av å jobbe smartere, og ikke nødvendigvis hardere. Derfor har vi et sensorsystem og en IoT-løsning som enkelt kan integreres i hele verdikjeden, i hvilken som helst infrastruktur, nye eller eksisterende avfallsbeholdere og i alle typer avfallsbeholdere – dermed kan vi også gjøre «dumme» avfallsbeholdere smarte.

Ved å tilby en smartere måte å samle inn og implementere data, kan vi hjelpe til med å håndtere avfall med å forbedre logistikk og effektivitet. Dette vil redusere både driftskostnader og C02-utslipp.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og demonstrasjon.

Illustrasjon - Sensor og kontroll (REEN Control)

Sensorene

Teknologi gir verdifull innsikt, for å effektivisere innsamling, måling og transport av avfall. Alle tjenester setter søkelys på å gi økt bærekraft og lønnsomhet til våre kunder.

Kombinasjonen av avansert teknologi og programvare leverer digital informasjon som gir oversikt, innsikt, dokumentasjon og kontroll – på alt fra mengde avfall samlet og produsert, til mengde C02-utslipp generert på en kjørerute samt forslag til tiltak som reduserer klimagassutslipp og gir økt lønnsomhet.

Nivåmålingssensorene vi leverer er robuste og beregnet for bruk i avfallscontainere, det vil si at de er designet for å tåle støt, vibrasjoner, støv, fuktighet og temperatursvingninger. Sensorene overvåker kontinuerlig og overfører data, sikrer gode oversikter til administrasjon og i forhold til varslinger eller alarmer. Data overføres og viser beholderens lokasjon, informasjon om måledata, tømminger, alarmer, feilmeldinger og mye mer.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og demonstrasjon.

Nivåmålingssystemet

Systemet er velutprøvd i både privat sektor og flere norske kommuner – utviklet gjennom mange års erfaring, kartlegging og behovsanalyse av det norske markedet.

Det webbaserte og norskspråklige digitale dashbordet gir, uten spesiell eller krevende opplæring, umiddelbar og intuitiv oversikt på samtlige enheters status.

Systemet kan integreres i eksisterende systemer og infrastruktur eller direkte fra hvilken som helst nettleser.

Åpent API

REEN API (Application Programming Interface) er laget for å gjøre det mulig å eksponere og dele mer data med hele verden. Dersom din bedrift bruker andre systemer daglig, er det et åpent API som gjør det enkelt å kombinere de ulike systemene – noe som kan gjøre arbeidsdagen enklere for deg.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og demonstrasjon.

Kombinasjon med
ruteplanlegging

Ruteplanleggingssystemet REEN Advanced Routes er et intelligent optimaliseringsverktøy for rute-og ressursplanlegging. Systemet benytter innsamlede data i sin beregning av optimale og effektive ruter.

Med avanserte algoritmer, og etter tid med innsamling av data, vil systemet komme med anbefalinger, forslag og beregninger som inkluderes i planleggingen. Systemet er altså intelligent og baserer sine forslag på mange faktorer som blant annet beholderens fyllingsgrad, tilgjengelige ressurser og kapasiteter.

Med datadrevet ruteplanlegging, vil det spares kjørekostnader, redusere karbonavtrykk og skape en mer problemfri arbeidsdag for sjåfør.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og demonstrasjon.

REEN video | Fremtiden

Hvordan effektivisere avfallshåndtering i en smart by?