SAMARBEID GIR DE BESTE LØSNINGENE.

REEN + ALLES MILJØ = SANT!

Fagkompetanse er ekstremt viktig, i Alles Miljø er vi utvilsomt dyktige på å levere holdbare og riktige løsninger for gjenvinning. I samarbeid med teknologileverandører og partnere som REEN deler vi ulike fagkompetanser og utvikler helhetlige og bærekraftige løsninger for fremtiden. 

Høyteknologisk kompetanse kombinert med fagkunnskap om behov, krav og mer robuste industri produkter gir optimale, mer effektive og bærekraftige løsninger for gjenvinning!

I samarbeid med REEN tilbyr vi løsninger som effektiviserer og automatiserer innsamling, transport og håndtering av avfall. Vi inkluderer teknologi og høykvalitetssensorer som blant annet måler, analyserer og rapporterer alt fra fyllingsgrad, antall tømminger, temperaturer, lokasjon til avansert ruteplanlegging som vil effektivisere, redusere kostnader og belastning – ikke minst sørge for mer bærekraft på alle nivåer. 

Skjermbilder fra REEN

Smart avfallshåndtering

Automatisk måling, kalkulering og optimalisering av innskudd- og henterater, samt brukertilganger for oversiktlig kontroll og styring over avfallscontainere.

Control inkluderer både REEN Control Access og REEN Control Measure. Access måler, kalkulerer og optimaliserer automatisk brukertilganger. Measure registrerer, måler og kalkulerer automatisk fyllingsnivåer og henterater for å optimalisere. Når Access og Measure brukes samlet, får du en enhetlig opplevelse som er enkel å kontrollere og administrere.
 
Fordeler med Measure:
 • Mål og forutsi automatiske trender fra deponert avfall og henterater
 • Registrer automatisk det deponerte avfallet og hvem eller hvilket selskap som foretok deponeringen
 • Effektiv innsamling av KPI’er for både høy- og lavnivå statistikk
 
Fordeler med Access:
 • Oppdag automatisk hvem som har tilgang 
 • Automatisk døråpning når en autorisert person nærmer seg
 • Kompiler riktig tilgangshistorikk for KPI-høsting
Ren og oversiktlig ressursforvaltning
Ta kontrollen tilbake med REENs dashbord og grensesnitt. Basert på dataene som samles inn fra sensorene, får du det du trenger for å måle, forutsi og strømlinjeforme håndteringen av avfallscontainere. Med økt innsikt, forbedret oversikt av brukertilgang og tillatelser, og sømløse integrasjoner, får du bedre beslutningsgrunnlag og klarere driftskontroll.
 
REEN-brukergrensesnittet kan også synkroniseres med dine eksisterende systemer ved å bruke vårt Application Programming Interface (API).

Styring og oversikt med identifisering av avfallscontainere ved å kombinere fyllnivå-sensorer og QR-koder.

Container Management Service (CMS) er intelligent styring som kombinerer sensorer for fyllingsnivå og QR-koder som identifiserer systemressurser. For å sikre korrekt plassering av containere, gjør CMS sporing av livssykluser til avfallsbeholdere enkelt og sikrer at de målte vekt-til-volum-forholdene er på nivå med ønskede KPI’er. Sluttmålet er betydelig kostnadsreduksjon, smartere hentefrekvens og bedre kontroll.
 
Hovedfordeler
 • QR-koder for identifisering av systemressurser
 • Optimalisert plassering 
 • Målbare fyllingsgrader for å oppnå ønskede KPI’er

Multifunksjonell styring og sensorløsning for alle avfallscontainere, eventuelt også til bruk på kjøretøy eller maskiner. Bidrar til å redusere drivstofforbruk, slitasje på kjøretøy og C02-utslipp – og ikke minst gir økt bærekraft!

Optimaliseringsverktøy for posisjonering av avfallscontainere, fyllnivåer og enkel dynamisk tømme- og ruteplanlegging.

Advanced Routes er et optimaliseringsverktøy for ruteplanlegging og plassering av avfallscontainere. Avanserte ruteberegninger planlegges i sanntid basert på datavariabler som tid, plassering, trafikk, kjøretøykapasitet og type. Advanced Routes forenkler planlegging og ruteberegning for å maksimere effektivitet og bidrar til å spare opptil 40 % på blant annet drivstofforbruk og kjøretidskostnader. Økt bærekraft!

Hovedfordeler:
 • Spar 25-40 % av kostnadene til drivstoff og kjøretid
 • Forbedre effektiviteten til leveranser eller henting for å maksimere inntektene
 • Øk omsetningen ved å bruke samme flåte for å betjene 40 % flere lokasjoner

Programvaren er basert på en åpen plattform (API), designet for å effektivisere avfallshåndteringen. Vi har våre egne patenterte sensorer, og vi bruker tjenester fra ABAX sitt globale nettverk.

REEN video | Fremtiden, hvordan effektivisere avfallshåndtering i en smart by