Alles Miljø AS og Alles Utleie AS skal gjennom sin virksomhet bidra til en bærekraftig utvikling og bidra til at menneskerettigheter ikke krenkes jf. lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold av 18.06.2022 (åpenhetsloven).

Vi har utarbeidet aktsomhetsvurderinger av egne virksomheter, forretningspartnere og leverandører. Formålet med arbeidet er å ha en oversikt over hvor det er størst (om noen) sannsynlighet for at vi har negativ påvirkning på anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter.

Les loven her: Åpenhetsloven (lenke til Lovdata, åpnes i egen fane)

Åpenhetsloven

Styringsdokument

Årlig redegjørelse