Produksjonsbedrifter

Har dere store mengder av en eller flere typer avfall, så er det viktig å effektivisere håndteringen. Dette kan løses med større og mer effektive løsninger, eller flere desentraliserte punkter.

Lager & logistikk

Effektivisering og enkel håndtering av avfall vil gjøre at man kan ha fokus den egentlige oppgaven. Løsning vil variere med behov, men det finnes gode løsninger for både store og mindre behov.

Butikk & handel

Med stor variasjon i type og mengde avfall, samt begrenset med plass, stiller sterke krav til effektiv og plassbesparende løsninger.