Avfall – ulike virksomheter

Løsninger som skaper hensiktsmessig håndtering av avfall kan variere fra bygg til bygg. Vi har løsningene og alt fra stort til smått: fra avfallsbeholdere og komprimatorer til storpresser, sorteringsløsninger og treknusere med mer.

Gjenvinnings- og miljøstasjoner

Større innsamlingspunkter krever effektive og robuste løsninger. Vi tilbyr svært konkurransedyktige komprimerende løsninger for EPS, kartong samt alle andre plastfraksjoner, i tillegg til mer tradisjonelle fraksjoner som papp, papir, restavfall og liknende.

Et stort spekter av modeller, gjør oss i stand til å dekke behov fra stort til smått.