AutoLoadBaler

De som kjenner ballepresser vil elske vår vertikale ballepresse: Med AutoLoadBaler papirballepresse fra Strautmann Umwelttechnik kan du komprimere papp og papir enkelt og på en ekstremt tidsbesparende måte.

Den vertikale ballepressen fylles via en integrert oppsamlingsvognsystem. Innsamlingsvognene er ergonomisk utformet og visuelt tiltalende. De store innsamlingsvognene, som er enkle å kjøre, kan inneholde mye mer avfall enn for eksempel en handlevogn. Dette reduserer gangavstanden til ballepressemaskinene.