BalePress 4 Compact

Ballepresse for papp eller plast

BalePress 4 installeres enkelt ved «plug and play» og produserer deretter over 40-kilos ball ved å trykke på en knapp. Ballene knytes enkelt og raskt med fiberbånd, og fjerning av baller gjøres enkelt med en ballevogn.

Stille drift (mindre enn 68 dBA) gjør installasjon nær der avfallet oppstår mulig. BalePress 4 kan dermed innlemmes i eksisterende produksjonsprosesser og reduserer driftskostnadene gjennom forenkle arbeidsflyter.