Hjulavtager – Modell RDG240

Hjulavtager for enkel demontering av hjul på avfallsbeholdere med aksling.