Løfteåk til avfallsbeholdere

Håndterer du mange avfallsbeholdere? Enkeltvis eller i stabler? Lasting, lossing, forflytning? Et løfteåk gjør jobben vesentlig enklere og mer effektivt.