MK 700

MK 700 lønner seg for avfallsmengder på 5 tonn eller mer per år fra ulike resirkulerbare materialer. Denne flerkammerpressen komprimerer sortert papp, papir og film.

MK 700 ballepresse med flere kammer gjør det mulig å sortere resirkulerbare materialer etter type. De resirkulerbare materialene samles i to eller flere komprimeringskamre. Så snart ett kammer i ballepressen er fylt, skyves det mobile pressehodet over kammeret og materialet presses i baller på opptil 50 kilo.