Silosystem for komprimering av EPS

RUNI Silosystem er designet for å komprimere store mengder materiale ved å bruke en silo som buffer ved spissbelastning. Dette sparer arbeidstimer og unngår bortkastet tid, da den frittstående ripperen har betydelig større kapasitet enn komprimatoren.