Rehabilitering

Tilpasse løsninger for avfall i eksisterende bygg og arealer kan by på utfordringer. Av og til passer det ikke da med standardløsninger, og man må finne mer tilpassende løsninger og produkter.

Forskjønning

Avfall trenger ikke være ett problem hvis det håndteres på rett måte. Enkelte avfallsløsninger vil faktisk kunne bidra med å opprettholde ett ønsket nivå på estetikk.