Tag Archives: bunntømte avfallsløsninger

Avfallshåndtering gjort på en pen måte!

Geotainer model GTU med Kuba innkastsøyle - heves. Nedgravde løsninger er smart avfallshåndtering - sikrer en ryddig og luktfri avfallshåndtering som tar mindre plass.

%Avfallshåndtering gjort på en pen måte – helt nedgravde avfallsløsninger! Avfall legges i et lite innkast over bakken og havner i en stor beholder under bakken. Det sikrer en ryddig, renslig og luktfri avfallshåndtering som tar mindre plass.