Tag Archives: utslippsreduksjon

Miljøfyrtårnsertifisert i en årrekke – aktive valg for en bærekraftig fremtid

Bilde - Miljøfyrtårn, vi er Miljøfyrtårnsertifisert og har vært det i en årrekke - vi gjør aktive valg for en bærekraftig fremtid!

Som en miljøfyrtårnsertifisert virksomhet i en årrekke er vi stolte av å ha tatt et aktivt valg for å redusere vårt miljøavtrykk og bidra til en bærekraftig utvikling. Vår miljøfyrtårnsertifisering har gitt oss betydelig erfaring og kunnskap, som vi bruker til å jobbe med FNs bærekraftsmål parallelt med vår miljøfyrtårnsertifisering. Å velge oss som samarbeidspartner bidrar til en mer bærekraftig utvikling og en bedre fremtid for oss alle.